Minicamping en Recreatiehaven It Kattegat voor onbepaalde tijd gesloten

In een technisch rapport is gebleken dat de walbeschoeiing van de haven en aanmeerplaatsen aan de vaart “de Rie” in slechte staat is, wat kan leiden tot onveilige situaties. Omdat de gemeente Waadhoeke het voortbestaan van de haven belangrijk vindt en Stichting Recreatiehaven It Kattegat niet de financiële middelen heeft om de walbeschoeiing te vervangen, neemt de gemeente in 2024 de haven over.

De gemeente heeft de verwachting uitgesproken voor de bouwvak in 2024 de walbeschoeiing te hebben vervangen. Het havenbestuur heeft daarom besloten het gehele recreatieterrein in 2024 gesloten te houden tot alle vernieuwingen zijn afgerond. Dit in verband met de veiligheid en toegankelijkheid van het terrein.

 

Het bestuur van Stichting Recreatiehaven It Kattegat

update over It Kattegat