BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS    
 

Algemeen alarmnummer       112
GGD Friesland              058-2334334

Milieualarmnummer          058-2122422
Politie Fryslán            0900-8844    
VVV informatienummer       0900-2024060    
Waterpolitie               0343-535355    
Weertelefoon voor
watersporters              0900-9337 (€ 0,70 pm)    
Wetterskip Fryslán         058-2922222    
Zwemwatertelefoon          058-2925650    
Eileen    0900-9722
Provinciale Waterstaat
(brugbedieningstijden)     058-2925888    
Provincie Fryslán
(algemeen)                 058-2925925    
Provincie Fryslán
(publiekstelefoon)         058-2925524   

telefoonnummers